Privacyverklaring www.ahfoto.nl

         Dit is de privacyverklaring van www.ahfoto.nl.

 www.ahfoto.nl en haan creative designer zijn onderdeel van www.ahfoto.nl en bestaat uit één persoon: Arnold Haan. www.ahfoto.nl respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

www.ahfoto.nl is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat www.ahfoto.nl zijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseren we u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd bij ons terecht via een mail aan info@ahfoto.nl         

 

Contactgegevens:

* www.ahfoto.nl

* Tjalk 6a

* 9801 MC Zuidhorn

* 06 – 54361327

 

Persoonsgegevens die wij verwerken..

 www.ahfoto.nl verwerkt je persoonsgegevens die jezelf aan ons verstrekt omdat je gebruik wilt maken van onze diensten. Daarnaast verwerken we foto’s die wij in opdracht van jou maak.

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 – Voor- en achternaam

 – Adresgegevens

 – Telefoonnummer

 – E-mailadres

 – Foto’s in opdracht gemaakt

 – Gegevens over je activiteiten op onze website

 – Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die www.ahfoto.nl verwerkt..

www.ahfoto.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ahfoto.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

www.ahfoto.nl

 Tjalk 6a

 9801 MC Zuidhorn

 06 – 54361327

 

Persoonsgegevens die wij verwerken..

 www.ahfoto.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening

 Om thuisreportages te kunnen doen

 Om een reportage te kunnen plannen/reserveren

 Om goederen en diensten bij u af te leveren

 Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 Om jouw betaling af te kunnen handelen

 www.ahfoto.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde Besluitvorming

 www.ahfoto.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Hoelang www.ahfoto.nl persoonsgegevens bewaart www.ahfoto.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 Contactgegevens:
www.ahfoto.nl bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

 In jouw opdracht gemaakte foto’s: www.ahfoto.nl bewaart de foto’s tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang www.ahfoto.nl je foto’s bewaart, kun je deze bij ons opvragen.
Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites www.ahfoto.nl. Voor publicatie op websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden.. www.ahfoto.nl verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit www.ahfoto.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. www.ahfoto.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 www.ahfoto.nl
Haan creative designer

Tjalk 6a

 9801 MC Zuidhorn

 0654361327

 

Cookies die www.ahfoto.nl gebruikt…

www.ahfoto.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die www.ahfoto.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan www.ahfoto.nl hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen..

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.ahfoto.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ahfoto.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 www.ahfoto.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kanvia de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe www.ahfoto.nl persoonsgegevens beveiligt..

 www.ahfoto.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ahfoto.nl
 

Fotograaf Arnold Haan
Tjalk 6a
9801 MC Zuidhorn
Tel: 0654361327

Cookies die www.ahfoto.nl gebruik, gebruikt www.ahfoto.nl alleen technische en functionele

cookies, en analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies die www.ahfoto.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

 

Ook kan www.ahfoto.nl hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.ahfoto.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op deverwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ahfoto.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou
is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

www.ahfoto.nl wil je er ook op wijzen dat
je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe www.ahfoto.nl persoonsgegevens beveiligt..

www.ahfoto.nl neemt
de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via info@ahfoto.nl

Met vriendelijke groet,

Arnold haan

 

 

 


Afbeelding met zwart, duisternis Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met zwart, schermopname, Graphics, ontwerp Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met zwart, duisternis Automatisch gegenereerde beschrijvingMocht je toch nog vragen hebben kun je ons altijd mailen.

info@ahfoto.nl

VRTRWN = TRUST